Heropstart - exitstrategie COVID-19

Audiologen/audiciens leveren essentiële zorg, en in deze dagen moeten we vermijden dat gezondheidswerkers zelf ziek worden of de ziekte verspreiden. Horen en communiceren zijn extra essentieel in tijden van COVID-19.

Mensen moeten toegang hebben tot nieuwsberichten via audiovisuele media en internet. In een tijd waarin mensen afstand moeten houden, is de noodzaak om via de telefoon en andere virtuele platforms met dierbaren te communiceren een essentiële noodzaak.


Wij audiologen moeten enerzijds blijven instaan om zo doeltreffend mogelijk de hoorzorg te verzekeren, anderzijds is onze grootste doelgroep (65+) net heel vatbaar en moeten we de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen voor hun veiligheid.


Richtlijnen voor audiologen/audiciens in hoorcentrum:


We gaan er van uit dat we ons bij fysiek contact richten op mensen zonder acute symptomen van COVID-19. Gezien we vooraf triage uitvoeren en gezien de beperkte beschikbaarheid van chirurgische mondmaskers, is bij alle acts waarbij een afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden, een chirurgisch mondmasker niet noodzakelijk, mits het heel strikt volgen van het hygiëne protocol.


Vanaf nu is echter het dragen van een mondmasker voor zowel cliënt als audioloog essentieel bij handelingen waarbij de 1,5m niet kan gerespecteerd worden.


Exit strategie:


1. Eerste fase


Wanneer patiënten bellen of mailen voor advies, ondersteuning of een afspraak, wordt zoveel mogelijk informatie, begeleiding en counseling via de telefoon, video-gesprek of e-mail gegeven.
Als men enkel batterijen, reinigings- of onderhoudsproducten nodig heeft, stellen we voor om deze op te sturen, zodat een bezoek aan het hoorcentrum niet nodig is.
Als afspraak noodzakelijk is, ga dan naar stap 2.


2. Tweede fase


Er wordt bij elk verzoek tot bezoek een COVID-19 triage gedaan: indien symptomen van COVID-19 kan de persoon NIET naar het hoorcentrum komen. Telefonisch advies of remote care kan dan wel.


3. Derde fase


Afspraak in het hoorcentrum met personen zonder symptomen van COVID-19:
- Maximaal 2 mensen tegelijk in het hoorcentrum (cliënt en enkel indien echt noodzakelijk iemand die begeleidt).
- Minimale afstand van 1,5m tussen cliënt en zorgverleners.
- Ontsmet uw handen bij het binnenkomen en het verlaten van het hoorcentrum.

4. Vierde fase


Audiologische handelingen in een aanpasruimte met chirurgische maskers:
Gezien bij deze handelingen de afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden, dienen er extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden.
De audioloog dient een chirurgische mondmasker te dragen, maar ook de cliënten dienen een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten of wassen.
Alle audiologische handelingen kunnen uitgevoerd worden mits het heel strikt respecteren van het hygiëne protocol, inclusief het eventueel dragen van handschoenen.

Audiologische behandelingen aan huis zijn vanwege het verhoogd risico niet mogelijk!

Heropstart - exitstrategie COVID-19