Nieuwe audiometer!

Om onze service nog te verbeteren, werd er nieuwe apparatuur aangekocht om nog beter gehoortesten af te nemen. 

Met onze nieuwe apparatuur kunnen we nu verschillende testen afnemen om te bepalen of u al dan niet recht hebt op terugbetaling voor hoortoestellen en of u voldoende rendement haalt uit uw huidige hoortoestellen. 

Volgende testen kunnen we zeker uitvoeren: 

- klassieke toonaudiometrie (standaard test) 

- hoogfrequente audiometrie (om vroegtijdig lawaaischade of otoxiciteit op te sporen) 

- spraakaudiometrie (standaard test)

- spraakaudiometrie in ruis (wanneer je last hebt van spraakverstaan voornamelijk in achtergrondlawaai, maar op basis van de standaard test nog niet in aanmerking komt voor terugbetaling, kan aan de hand van deze test een uitzondering aangevraagd worden en aangetoond worden dat je wel nood hebt aan bv. hoortoestellen) 

- REM-metingen/elektroakoestische verificatie: hiermee gaan we eigenlijk het rendement van de hoortoestellen gaan bepalen, om u hoortoestellen optimaal in te stellen. 

- en nog tal van andere mogelijkheden... 

Last van uw gehoor of van tinnitus (oorsuizen), maak dan zeker eens afspraak om uw gehoor te laten nakijken. 

 

Nieuwe audiometer!